Stichting Afrisol 
Keep our region green

 

KEEP OUR REGION GREEN

Stichting Afrisol gelooft dat door landbouw en het delen van technische kennis steeds meer kansarmen toegang krijgen tot voedsel, energie en educatie waardoor de zelfredzaamheid van deze groep wordt bevorderd. 

Stichting Afrisol biedt hulp bij de ontwikkeling van projecten in Kenia en in Suriname. In Kenia hebben wij Biogas Innovatie Centrum alsmede een kleinschalige proefboerderij helpen op te zetten. En daarnaast hebben wij drie biogasprojecten gerealiseerd voor maatschappelijke instanties zoals twee weeshuizen en een ouderencomplex. Deze biogasinstallaties helpen hen te besparen op energiekosten. 

In Suriname zijn we betrokken bij een klein groenteteelt bedrijf waar op duurzame wijze en middels een innovatief tafel-teeltsysteem diverse groenten wordt verbouwd. Dit doen wij om werk te creëren. Het gaat om betaald werk voor ouderen alsmede leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie.  

SOCIAAL EN DUURZAAM

Deze projecten dragen bij aan een geïntegreerde regionale ontwikkeling op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs door te besparen op energiekosten. We werken samen met lokale ondernemers hard werken aan een duurzame toekomst door de totale afval- en energieketen opnieuw te ontwerpen. We doen dit door delen, durven en actie te ondernemen. Stichting Afrisol heeft naast funding ook non-financial support geleverd om verschillende biogasinstallaties te bouwen voor sociale projecten in Nairobi en Malindi.  

LOKAAL LIGT DE OPLOSSING 

We richten ons op het verduurzamen van de maatschappij met focus op landbouw, circulaire ondernemen en kennisoverdracht. Vanuit werkgelegenheidsperspectief stimuleren onze projecten kwetsbare mensen om uit de spiraal van werkloosheid en armoede te komen. 

COMPOSTING LAB

Het biogas innovatiecentrum in Kenia is zelfvoorzienend en biedt duurzaam werk aan 5 tot 6 medewerkers. Jaarlijks bezoeken tientallen agrariërs ons centrum. Dit zijn boeren die beschikken over vee (en dus mest) en akkerbouw areaal. Het nieuwste project binnen ons centrum, betreft het Composting Lab. Aangesloten boeren leveren  hun mest aan. Deze mest wordt samen met andere organische reststromen binnen het Composting Lab verwerkt en opgewaardeerd tot organische compost. Hiertoe hebben wij een eenvoudig proces ontwikkelt waarbinnen de compostering plaatsvind. De compost gaat als eindproduct in droge pallets vervolgens weer terug naar dezelfde boeren, die op hun beurt deze meststoffen aanwenden voor een betere opbrengst van hun akkerbouw opbrengst. 


111131