Stichting Afrisol 
Keep our region green

 

BIOGAS INNOVATIE EN COMPOSTERING   

Wij willen laagopgeleide boeren laten zien dat er veel praktische toepassingen zijn voor het gebruik van (organische) compostering en biogasproductie, een vorm van duurzame en goedkope energie en meststof! Dat spreekt veel plattelandsbewoners. Binnenhuis koken op brandhout of steenkool is zeer ongezond. Kopen op biogas is rookvrij en daarmee een belangrijke oplossing voor dat specifieke gezondheidsprobleem! Waarbij wij ons richten op armoedebestrijding, betere gezondheidssituatie en kennisoverdracht (middels coöperatief model).  

In ons project worden drie doelen nagestreefd: stimuleren werkgelegenheid en zelfredzaamheid, alsmede een oplossing bieden voor toenemende klimaatproblematiek. Ons centrum heeft de naam Overlim (Overcome Limitations) en is gerealiseerd in maart 2015. 

Stichting Afrisol biedt vanuit Nederland expertise op gebied van funding, educatie, energie- en voedselvoorziening en is gericht op economische ontwikkeling. Bezoekers van ons centrum zijn agrarische ondernemers uit de regio Kiserian (20 km ten westen van Nairobi) die in duurzame samenleving en een beter klimaat willen investeren.

Wij zetten daarbij in op nieuwe toepassingen, zoals elektriciteit op biogas en organische compost. En wij strijden vanuit een klimaat oplossing tegen armoede en honger en voor waardig werk en verantwoorde economische groei. We doen dat binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling zoals geformuleerd door de VN. 

We bieden praktijkonderwijs middels: workshops, praktijkeducatie, begeleiding aan de hand van showcases en ontwikkeling van nieuwe technieken op het gebied van organische meststoffen uit bioslurry. Deze meststof stelt boeren instaat op milieu-, circulaire en budgetvriendelijke wijze hun akkerbouwproductie te verduurzamen en het volume te vergroten