Stichting Afrisol 
Keep our region green

KEEP OUR REGION GREEN

ONZE MISSIE: biogas in Afrika

Onze betrokkenheid bij de bestaande projecten, maar ook toekomstige projecten dient bij te dragen aan een geïntegreerde regionale ontwikkeling op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs. We werken altijd samen met lokale ondernemers die hard werken aan een duurzame toekomst. We doen dit door delen, durven en actie te ondernemen

VISIE: sociaal en duurzaam

Stichting Afrisol richt zich op het verduurzamen van de maatschappij met focus op landbouw, circulaire ondernemen en kennisoverdracht. Vanuit werkgelegenheidsperspectief stimuleren deze projecten kwetsbare mensen om uit de spiraal van werkloosheid en armoede te komen. In de meeste gevallen leggen wij ook de link met Nederlandse MKB ondernemers vanuit een netwerkfunctie. 

LOKAAL LIGT DE OPLOSSING

Eén van de projecten is het biogas innovatiecentrum in Kenia. Dit centrum (omgeving Tika, 60 km van Nairobi) biedt duurzaam werk aan 5 tot 6 medewerkers. Jaarlijks bezoeken tientallen agrariërs dit centrum om te zien, te leren en te doen. Dit zijn boeren die beschikken over vee (en dus mest) en akkerbouw areaal en een toekomst zien in regeneratieve landbouw vanuit duurzame ecosysteem. Het nieuwste project binnen ons centrum, betreft het Composting Lab. Aangesloten boeren leveren  hun mest aan. Deze mest wordt samen met andere organische reststromen binnen het Composting Lab verwerkt en opgewaardeerd tot organische compost. Hiertoe hebben wij een eenvoudig proces ontwikkelt waarbinnen de compostering plaatsvind. De compost gaat als eindproduct in droge pallets vervolgens weer terug naar dezelfde boeren, die op hun beurt deze meststoffen aanwenden voor een betere opbrengst van hun akkerbouw opbrengst. Onze rol is kennis gedreven en richt zich op coaching van de initiatiefnemers, en hulp bij marketing, sales en projectmanagement. 

In 2022 hebben wij onze activiteiten meer gericht op het creëren van werk, door mensen zonder opleiding, kennis te laten maken met de werkzaamheden als biogas-technisch medewerker. We doen dit door jongeren op te leiden in het veld, in het hart van onze projecten. We noemen di programma ‘learning on the job’.


Email: foundation@afrisolenergy.com