Compost is goed, Bokashi is beter

Stichting Afrisol richt zich op het verduurzamen van de maatschappij met focus op landbouw, circulaire ondernemen en kennisoverdracht. Wij zetten positieve verandering in gang om de balans tussen mens en natuur te herstellen. Door bewustwording te vergroten in de maatschappij en door innovatief ondernemerschap te stimuleren. Innovatief en impactvol ondernemerschap is onmisbaar voor de noodzakelijke veranderingen.

 

De circulaire economie zoals wij dat zien is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Belangrijk is dat het circulaire denken al bij het productontwerp begint, door direct rekening te houden met het veilig kunnen afbreken of hergebruiken van materialen en onderdelen. 

 

Onze stichting heeft veel ervaring opgedaan met diverse composteringstechnieken. Een van die technieken is gericht op de fermentatie tot Bokashi. Deze methode is in Nederland nog in ontwikkeling en vrij onbekend. Juist aan die bekendheid willen wij bijdragen met ons project.


Een deel van onze biologische moestuin wordt omgebouwd tot een Bokashi-Lab. Hier zullen wij Bokashi maken uit de beschikbare groene afvalstromen afkomstig uit de participerende volkstuinen op ons complex alsmede het keukenafval (geschoonde GFT) van buurtbewoners. Ook zullen er wormen worden gekweekt als onderdeel van de bokashi-keten.


We starten dit project omdat wij graag collega-moestuinders en buurtbewoners met elkaar in contact willen brengen.


Ons doel is gericht op het bevorderen van sociale cohesie en we gebruiken daarvoor deze duurzame impactdrager. Immers het sociale hoeft het groene niet uit te sluiten.


Keep our Region Green